Agenda de Reckange-sur-Mess

sept. 29 2018 Commissions

Kleedersammlung

D’Gemeng Reckeng op der Mess, an Zesummenaarbescht mat der Kommissioun vum drëtten Alter an der
ageschränkter Mobilitéit invitéiert op d’Kleedersammlung

Samschdes, de 29. September 2018

vun 10.00 bis 12.00 a vu 14.00 bis 16.00 Auer

Gezei fir Bebéen, Kanner, Fraen a Männer, Schong, Brëller, Spillsaachen a Saache fir de Stot (a guddem Zoustand a wat net brécht).

Beneficiaire ass d’Organisatioun „Hëllef fir ukrainesch Kanner” (HUK)

Wou?
Am Atelier vum Service Technique vun der Gemeng Reckeng op der Mess. (53, rue Jean-Pierre Hilger)

Keen Auto oder net mobil?
Mir kommen d’Gezei bei Iech Heem sichen. Rufft dofir spéitstens den 21. September op der Gemeng um Telefon 37 00 24 – 23 un.

Hëlleft mat! D’Kommissioun vum drëtten Alter an der ageschränkten Mobilitéit freet sech iwwert all Hëllef. Ween a flotter Ambiance eng Hand mat upake wëll ka sech um Telefon 37 00 24 – 23 mellen.