Agenda de Reckange-sur-Mess

sept. 29 2018 Commissions

Mobilitéitsdag

Aweiung vun eiser „Zone30“

Moies: Aktivitéiten an Ateliere fir déi Grouss
ronderëm d’Mobilitéit a séchert Fueren

Aktivitéite fir déi Kleng mat eisen neien Animateuren

Mëttes: Gemeinsame Vëlostour duerch d’Gemeng fir déi Grouss

Fir d’Reckenger Kanner: Pedibus an d'Schoul an erëm zréck

Fir d’Kanner aus den aneren Dierfer: Gemeinsame Vëlostour 
an d’Schoul a Mettes erëm zréck

Fir fairt Iessen an Drénken ass gesuergt

Weider Detailer deemnächst an Ärer Bréifkëscht an op reckange.lu